Cookies 
Wanneer een bezoeker op de website komt en/of gebruikmaakt van bepaalde applicaties, kan er een cookie op haar of zijn computer worden gezet. Deze cookie kan gebruikt worden als 'vingerafdruk' om bij te houden hoe vaak de website bezocht is of om te bepalen wat het laatste moment was dat de website bezocht werd. Via uw internet browser kunt u aangeven of u cookies accepteert of weigert. 

Bekendmaking 
Persoonlijke informatie van gebruikers en bezoekers wordt niet aan andere instellingen of bedrijven doorgegeven, tenzij dit verplicht is krachtens de wet of het bevoegd gezag. 

Veiligheid 
Hoewel we alle mogelijke moeite hebben gedaan ervoor te zorgen dat u alle informatie veilig kunt gebruiken en versturen binnen of via de website, is het niettemin mogelijk dat informatie 
wordt bekeken en/of opgeslagen door derden/onbevoegden tijdens het versturen van die gegevens via internet. Dit hangt samen met de risico's verbonden aan het medium internet en is daarom voor rekening en risico van de gebruiker. De NSV kan daarvoor geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. 

Privacybeleid

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging hecht aan uw privacy. Bekijk hier ons volledige privacybeleid.


Privacybeleid