Algemene informatie over de Nederlandse Schoenmakers Vereniging

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging is op 13 Mei 2002 ontstaan door de fusie tussen de OndernemersUnie in het Schoenambacht en de Verenigde Organisatie van Schoenmakers. Door deze fusie bestaat er één grote branchevereniging voor schoenmakers.

In de volksmond heten wij nog steeds schoenmakers, maar eigenlijk worden onze leden tegenwoordig ook schoenherstellers genoemd.

Voor iedereen die een eigen zaak heeft kunnen wij veel betekenen, zoveel dat de branchevereniging bijna onmisbaar is bij het drijven van een eigen onderneming.

U als schoenmaker zult gemerkt hebben dat 'je naast je handen ook goed gereedschap nodig hebt'. Dat is bij het repareren van schoenen natuurlijk het mes en de lijm. Dat is bij ondernemen een branche organisatie die achter u staat.

Doelstelling

De vereniging heeft als doelstelling het behartigen van de gemeenschappelijke economische en sociale belangen van haar leden én van het schoenherstellersbedrijf in het algemeen.

Regionale indeling

De vereniging kent twee maal per jaar regionale bijeenkomsten. Deze worden gehouden in de maanden mei/juni en september/oktober. Hiervoor zijn de leden in 7 regio’s opgedeeld. Dit zijn:

Noord Nederland
Oost Nederland/Nijmegen
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Brabant/Limburg
Zeeland

De onderwerpen van deze regionale bijeenkomsten worden centraal vastgelegd. De voorkeur gaat uit naar een bijeenkomst in het bedrijf van een lid of bijvoorbeeld bij een leverancier. De contacten tussen de collega’s onderling zijn ontzettend belangrijk. Dit is dan ook één van de belangrijkste redenen om de regionale bijeenkomsten te bezoeken. De secretaris en de voorzitter proberen elk jaar iedere regio 1 keer te bezoeken.

Naast de regionale bijeenkomsten wordt er eenmaal per jaar in januari/februari een themabijeenkomst gehouden.

Lidmaatschap

De vereniging kent verschillende vormen van lidmaatschap.
Leden, ere-leden en donateurs.

Leden van de vereniging kunnen worden:

 • - In Nederland gevestigde schoenmakers;
 • - Personen die in het schoenmakersvak een zelfstandige of leidinggevende functie vervullen of rechtspersonen die krachtens hun doelstellingen geheel of in belangrijke mate op het gebied van de schoenmakerij werkzaam zijn.

 

Donateurs van de vereniging kunnen worden:

 • - Schoenmakers die geen bedrijf meer uitoefenen;
 • - Personen of instellingen welke het schoenmakersvak een warm hart toedragen

Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging bestaat momenteel uit:
A.P. Buijs (André) Voorzitter
M.G. Hoekenga-Idema (Margret) secretaris/penningmeester
H.G.J. Heine (Henk) lid
D. Kerkhof (Derek) lid
E. Pfrommer (Edwin) lid
J. van den Berg (Joep) lid
E. Welkamp (Eddie) lid
F. Reiniers (​Ferrie) lid

Secretariaat

Het bestuur wordt bijgestaan door het secretariaat dat uitgevoerd wordt door Idema Administratie & Advies te Zijdewind. Voor de Nederlandse Schoenmakers Vereniging zijn werkzaam:
M.G. Hoekenga-Idema (Margret) secretaris/algehele leiding
A.C.G.M. van der Leest-Koenis (Annemarie) secretarieel medewerker
S.M.M. van Baar (Shanne) secretarieel medewerker
C.A.M. Hoekenga (Carina) vakantiekracht

Enkele activiteiten van de afgelopen jaren

 • Wij vochten voor u voor behoud van de lage BTW! En daardoor hebben wij in ieder geval al ruim 15 jaar de lage BTW kunnen hanteren. En vooralsnog blijft hij van toepassing. Dit is een continue aandachtspunt. Elk jaar kan de regering weer anders besluiten.
 • Het maken van de DVD Mijn Beroep een film over het beroep van Schoenhersteller
 • Het behoud van de eigen opleiding tot schoenhersteller in de nieuwe Dutch Shoe Academy ondergebracht in de Dutch HealthTec Academy (DHTA) onderdeel van MBO-Amersfoort
 • Het organiseren van de wedstrijd voor de Beste Schoenmakerij van Nederland
 • Het organiseren van het NSV Plein en Schoenmakersdiner
 • Het organiseren van Vakwedstrijden
 • Deelname aan Euroskills
 • Het ontwikkelen van goede praktijken voor onze branche
 • Wij ontwikkelden de Arbocatalogus www.arboschoenmaker.nl en www.schoentechniekveilig.nl
 • Het lanceren van de website SchoentechniekVeilig
 • Het komen tot productcodering in de sector schoentechniek
 • Het geven van individueel ledenadvies en juridische ondersteuning
 • Het ontwikkelen van een eigen huisstijl
 • Het houden van een blootstellingsonderzoek én een interventieonderzoek in de schoenmakerij
 • Diverse andere onderzoeken.
 • Wervingstrajecten voor nieuwe leerlingen / medewerkers via CWI, reintegratiebureau’s en VMBO’s.
 • Kortingsregelingen zoals op de SENA/BUMA bijdrage en bellen via Mobile Miles
 • Korting op verzekeringen en een gratis verzekeringscheck via Supergarant.
 • De ontwikkeling van een eigen prijsbenchmark
 • De ontwikkeling van een eigen omzetbenchmark
 • De ontwikkeling van Excel modellen om te sturen op uw cijfers
 • De ontwikkeling van diverse notities voor bijvoorbeeld waardebepaling van de schoenmakerij, het aannemen van personeel en omgaan met slecht betalende debiteuren.
 • De ontwikkeling van een eigen reclamecampagne voor de Schoenmakerij
 • De schoenmakerij bekend maken in diverse TV uitzendingen
 • De ontwikkeling van een eigen NSV Kassa systeem exclusief voor leden. Een betaalbaar kassasysteem op maat gemaakt voor de Schoenmakerij
 • De ontwikkeling van de speciale BHV-tool Help123 voor de Schoenmakerij
 • De ontwikkeling van de code voor de schoenmakerij en de branche RIE die bi jhet HBA en later CVAE waren ondergebracht.
 • Etc. Etc.

Vertegenwoordigingen

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging is vertegenwoordigd in vele commissies en besturen. Hierdoor kunt u via uw eigen vertegenwoordigers invloed uitoefenen.

Zo zijn wij vertegenwoordigd in:

 • Commissie Schoenmakerij van het HBA (t/m 31-12-2014)
 • Reclamecommissie van het HBA (t/m 31-12-2014)
 • Algemeen bestuur van het HBA (t/m 31-12-2014)
 • Opleiding DHTA
 • De sectorkamer Specialistisch Vakmanschap van SBB
 • O&O fonds
 • MKB-Nederland
 • Nationale Winkelraad MKB-Nederland/VNO-NCW
 • Platform Ambachten MKB-Nederland/VNO-NCW
 • CBON (commissie beroepsonderwijs) MKB-Nederland/VNO-NCW
 • Commissie Ondernemerschapsbeleid van MKB-Nederland/VNO-NCW
 • Maatwerkaanpak Winkelambacht van vijf ambachtelijke branches (Kappers, Slagers, Bakkers, Bloemisten en Schoenherstellers)
 • CAO commissie
 • Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoenmakerij (nu onderdeel van BPF Detailhandel)
 • FHBZ
 • Beheerfonds Schoenmakerij

Opleiding

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging zorgt ervoor dat de opleiding voor onze branche behouden blijft. Daartoe is er een eigen Opleidingencentrum ontstaan in Nieuwegein waarin wij samenwerken met alle andere opleidingen binnen de opleidingen Schoenen-, Lederwaren en Orthopedie. De afgelopen jaren is er veel tijd en geld geïnvesteerd in de opleiding. Maar er worden ook steeds nieuwe cursussen ontwikkeld om bij te blijven in het vak of om weer nieuwe technieken te leren. In 2010 is deze opleiding opgegaan in de Dutch HealthTec Academy in Utrecht, waarbij allerlei opleidingen op het gebied van gezondheidstechniek samenwerken. Daarin heeft in 2014 de afdeling schoenen een eigen gezicht gekregen in de vorm van de Dutch Shoe Academy.

CAO en Arbeidsvoorwaardenbeleid

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging is mede afsluiter van de CAO Schoentechniek namens de werkgeverszijde. Het secretariaat voorziet u graag van allerlei informatie aangaande het aannemen van personeel, de hoogte van salarissen en overige arbeidsvoorwaarden. Vrijwel al deze documenten zijn ook op de website te vinden, meestal afgeschermd voor leden.

Ledeninformatie

Diverse malen per jaar verschijnt onze gedrukte nieuwsbrief. Daarnaast ontvangen onze leden maandelijks een digitale nieuwsbrief.

Voorts worden de leden op de hoogte gehouden via de website www.schoenmaker.nl. Daarop verschijnt zowel algemeen nieuws als nieuws specifiek voor NSV leden.

Op de website treft u een speciaal inloggedeelte met informatie uitsluitend voor leden. De inlogcode wordt gekoppeld aan uw e-mailadres zodat later de inlogcode eenvoudig opnieuw opvraagbaar is. Op dit ledengedeelte is allerlei informatie aanwezig aangaande de schoenmakerij en al haar facetten. Regelmatig verschijnt er van een leverancier een aanbieding exclusief voor leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Daarnaast worden de rubrieken NSV-leden in het nieuws en de marktplaats druk door de leden bezocht.

Individueel ledenadvies

De vereniging heeft vele individuele contacten met de leden. Dit kan variëren van het doorverwijzen naar speciale informatie of het geven van eerstelijns juridische ondersteuning. Leden van de vereniging hebben bij een zakelijk geschil, naar beoordeling van de vereniging de mogelijkheid om juridische ondersteuning te krijgen van een advocaat via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Hieraan is een maximum gebonden van € 907,50 exclusief BTW op jaarbasis. Het geschil dient eerst aan de vereniging te worden voorgelegd om te beoordelen of het geschil wel zakelijk is maar ook om te kijken of de vereniging het niet zelf op kan lossen.

Verder fungeert de vereniging als vraagbaak op allerlei gebied en geeft zij algemene advisering. Maatwerkadvies behoort niet tot het lidmaatschap van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Er is o.a. veel belangstelling voor uitgebreid fiscaal advies aangaande de verkoop van een onderneming. Dit is individueel maatwerk waarbij alle omstandigheden meegenomen moeten worden. Dit kan uiteraard nooit binnen de contributie voor alle leden geregeld worden. Dit is een separaat traject dat in principe door de eigen boekhouder of fiscaal adviseur uitgevoerd moet worden. De vereniging kan u echter wel doorverwijzen.

Ledenbijeenkomsten

In het voorjaar wordt de algemene ledenvergadering gehouden. Elke laatste zondag van oktober vindt de ChrispinusFamiliedag plaats. Deze dag wordt steeds op een wisselende plaats in het land gehouden waarbij ook de partner en/of evt. minderjarige kinderen van het lid welkom zijn. Het doel van deze dag is weer om de collegiale contacten te bevorderen.
In het voorjaar wordt Dé Dag voor de schoenmaker gehouden samen met het NSV Plein. Regelmatig vinden er ook themabijeenkomsten plaats.

Lidmaatschap MKB-Nederland

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging is lid van de koepelorganisatie MKB-Nederland. D.m.v. dit lidmaatschap worden allerlei zaken geregeld die de schoenmakersbranche overstijgen. Een aantal voorbeelden zijn betalingsverkeer, relevante wetgeving, detailhandelsbeleid en fiscale zaken. Door het lidmaatschap van MKB-Nederland kunnen wij gezamenlijk met allerlei brancheorganisaties toch invloed uitoefenen in Den Haag. Dit gebeurt in de vorm van het cluster de Nationale Winkelraad. Hierin hebben alle detailhandelsbranches en winkelambachten een stem. Daarnaast in de vorm van het platform Ambachten Nederland. Hierin zijn alle ambachtelijke branches vertegenwoordigd. Alle ondernemerszaken worden besproken in de commissie Ondernemerschapsbeleid. Ook nemen wij actief deel in de CBON (Commissie beroepsonderwijs nederland)
De leden kunnen gebruik maken van alle voordelen van MKB Nederland. In de eerste plaats uiteraard de gezamenlijke lobbyactiviteiten voor de sector. Maar daarnaast ook vele individuele lidmaatschapsvoordelen. U vindt ze onder lidmaatschapsvoordelen op het ledendeel van onze website.

Reclamecampagne

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging ontwikkelde een reclamecampagne waar de leden gebruik van kunnen maken. Er zijn vier seizoensgerichte posters in eigen huisstijl rondom de vier seizoenen. Daarnaast posters rond de kerst en sinterklaas. Voor de wandelperiode is er ook een digitale poster beschikbaar. Via het eigen YouTube kanaal zijn er diverse filmpjes over reparatie beschikbaar en via de Facebookpagina en Instagram worden er regelmatig reparatiefoto's verspreid en andere consumentgerichte zaken.

Nieuw in 2017 is de reclamecampagne rondom onze ambassadeur Marijke Helwegen, "Geef uw Schoenen een Facelift". Leden kunnen persoonlijk met haar op de foto. Deze foto wordt vertaald in een digitale poster. Tevens kunnen de leden over de foto beschikken om deze in eigen uitingen te gebruiken.

Marijke Helwegen wordt ingezet tijdens diverse evenementen van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging en in diverse perspublicaties. Zij vervult haar rol als ambassadeur met enorm veel enthousiasme.

Verder staan al onze leden op onze ledenzoeker. Hierop kan elk lied zijn specialiteiten, link naar website, openingstijden etc. toevoegen d.m.v. de eigen inlogcode Zodat informatie over een schoenmaker in de buurt altijd snel gevonden wordt.

Huisstijl en preferred suppliers

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging probeert voor haar leden steeds meer voordeel te behalen. Het merk van de brancheorganisatie zal dan ook steeds sterker naar buiten gebracht worden. Daarnaast zullen wij van geval tot geval te beoordelen kortingsafspraken voor u maken met bepaalde leveranciers. De actuele stand van zaken kunt u steeds aantreffen op de website.

Leveringsvoorwaarden en klachtencommissie

De Nederlandse Schoenmakers Vereniging heeft leveringsvoorwaarden ontwikkeld voor de schoenmakersbranche. Hierin staan duidelijk de afspraken waaraan de ondernemer / schoenhersteller zich moet houden. Deze leveringsvoorwaarden maken integraal deel uit van het Huishoudelijk reglement.

De klachtencommissie biedt consumenten de mogelijkheid om een klacht in te dienen als men er samen met de schoenmaker niet meer uitkomt bij een geschil. Leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging zijn verplicht om aan de uitspraak van de klachtencommissie te voldoen

Samengevat

In het algemeen het initiëren, stimuleren, bevorderen en uitvoeren of doen uitvoeren van maatregelen ten behoeve van het schoenherstellersbedrijf

Over NSV

Vragen over NSV, informatie over NSV.

Zoek de FAQ of bekijk de categorieen.

Veel gestelde vragen

Adressen in en rond de schoenmakerij?

Bekijk hier alle links


Lees meer

Verzekeringsdienst

Bezoek onze kanalen