Maak gebruik van de calculators

Subsidiecalculator 
Deze online subsidiecalculator presenteert regelingen en subsidies voor een nieuwe of recent in dienst getreden medewerker. De calculator geeft de hoogte van de bedragen en achtergrondinformatie over de subsidies en regelingen en over de te ondernemen acties. Deze site linkt tevens door naar organisaties, waar u de subsidie of regeling kunt aanvragen. Met de online calculator ontdekt u snel en overzichtelijk de financiële ondersteuning voor de werkgever.

Calculator premiekorting, lage inkomsensvoordeel en loonkostensubsidie
Heeft u recht op loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel? Met deze regelhulp van de Rijksoverheid stelt u dit in maximaal zeven stappen vast. Ook krijgt u informatie over hoogte, duur en toepassing van de loonkostenvoordelen of het lage-inkomensvoordeel.

Bron: AWVN