Ledenvoordeel

Op deze pagina worden de voordelen van het lidmaatschap van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging vermeldt. Tegenwoordig gaat het steeds vaker om "wat betekent dit voor mij persoonlijk" i.p.v. het collectieve belang. De Nederlandse Schoenmakers Vereniging biedt daarom steeds meer voordelen aan haar leden waardoor een lidmaatschap vrijwel gratis is.

Voordelen voor leden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging

U ontvangt altijd de laatste informatie over onze branche dmv de nieuwsbrief.

 • - Tussentijds wordt u via mailingen en digitale nieuwsbrieven van de voor u belangrijke activiteiten op de hoogte gehouden.
 • - Uw bedrijfsnaam wordt op onze internetpagina vermeld waarop de consument op zoek kan naar een goed schoenmaker. Een stukje gratis reclame.
 • - Via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging bent u ook gratis lid van MKB Nederland. MKB biedt u dé informatie en tools voor ondernemerschap, zoals handige boeken, scans en netwerkevenementen. Als lid kunt u hier gratis of met korting gebruik van maken.
 • - U kunt bij een zakelijk geschil beroep doen op een gratis advocaat van de vereniging tot een maximum van € 907,50 per kalenderjaar.
 • - U kunt invloed uitoefenen op de branchebelangen via uw vertegenwoordigers in het pensioenfonds, bij de opleiding, MKB Nederland en de CAO.
 • - Wij vochten voor u voor behoud van de lage BTW! En daardoor hebben wij in ieder geval al ruim 15 jaar de lage BTW kunnen hanteren. En vooralsnog blijft hij van toepassing.
 • - U kunt gebruik maken van de leveringsvoorwaarden van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Schept duidelijkheid richting cliënten.
 • - Als u advies en bijstand nodig heeft bij milieuvergunningen en andere problemen met uw gemeente of verhuurder kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.
 • - Indien u dit wenst kunt u deelnemen aan de jaarlijkse prijsvergelijking waarbij wij de gemiddelde prijzen aan de deelnemers publiceren.
 • - Wij hebben voor u voorbeeld contracten en voorbeeld loonberekeningen en geven u deskundige uitleg en eerstelijns advisering over alle zaken die de moderne ondernemer bezighouden.
 • - U kunt bij ons terecht voor CAO informatie en premies sociale verzekeringen.
 • - Wij ontwikkelden de arbocatalogus www.arboschoenmaker.nl en www.schoentechniekveilig.nl.
 • - Als lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging kunt u deelnemen in de stichting Financiële Hulp bij Zieke Schoenmakers.
  • Deelname maakt AOV overbodig voor het 1ste jaar.
  • U heeft geen wachttijd meer.
  • Uw voordeel hangt af van uw persoonlijke situatie en is dus niet in geld uit te drukken.
 • - Bij u in de regio worden regioavonden gehouden. Hiervoor zult u worden uitgenodigd. Collegiaal overleg met collega’s op regioavonden dat is onbetaalbaar!
 • - Twee maal per jaar zijn er ledenbijeenkomsten. De ledenvergadering in het voorjaar en de CrispinusFamiliedag in het najaar. Een unieke gelegenheid om ervaringen met collega’s uit het hele land uit te wisselen.
 • - In het voorjaar wordt Dé Dag voor de Schoenmaker gehouden samen met het NSV Plein Vakbeurs of het Schoemakersdiner.
 • - In het najaar worden er thema bijeenkomsten gehouden over een vaktechnisch of ondernemersgericht onderwerp.
 • - Wij voeren een reclame campagne richting consument voor de schoenmakers in de vorm van "Klaar voor ...... en vervolgens de seizoenen".
 • - Mogelijkheid om individueel met onze ambassadeur Marijke Helwegen op de foto te gaan tegen kostprijs.
 • - Toegang tot het ledengedeelte van onze site met abonnement op de digitale nieuwsbrief.
 • - Gratis advertentie op internet. Voor bijvoorbeeld zaak te koop aangeboden  of personeel gezocht.
 • - Mogelijkheid tot deelname aan de wedstrijd Schoenmakerij van het jaar. Een prachtige mogelijkheid voor een stukje extra reclame.
 • - Wij organiseren jaarlijks Vakwedstrijden voor de branche.
 • - Mogelijkheid om onze huisstijl te gebruiken op uw drukwerk.
 • - Kortingen op diverse cursussen van onze opleiding.
 • - Wisselende kortingsaanbiedingen.
 • - Exclusief voor leden ontwikkeld kassasysteem.
 • - Collectieve kortingsregeling bij de BUMA en de SENA. (Zie hieronder)
 • - Korting op verzekeringen via SuperGarant exclusief voor de schoenmakerij ontwikkelde verzekering.
 • - Branchepromotie in de pers en op diverse beurzen.
 • - Help 123 - Slimme, eenvoudig en voordelige BHV tool. Digitale BHV met korting via de Vereniging.

Zo kunnen wij u nog vele voordelen geven. Maar beter is het om gewoon lid te worden en onze voordelen direct te proberen.

Niet aangesloten zijn bij de N.S.V. kost gewoon geld!
U mag het lidmaatschap van de NSV best zien als product wat niet in uw bedrijf mag ontbreken.

* Bovengenoemde bedragen gelden op dit moment en kunnen in de loop van de tijd wijzigen.

Ledenvoordeel SENA en BUMA

Buma en Sena kennen al vele jaren zogenaamde collectieve licentie overeenkomsten waarbij de administratieve afhandeling via de brancheorganisatie verloopt.

Er is nu ook een collectief contract afgesloten met zowel Buma als Sena door de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Dit betekent dat als u daaraan deelneemt de factuur via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging gaat lopen. Wij nemen het debiteurenrisico over van hen en ze sturen ons een collectieve factuur. Daar voor in de plaats ontvangen wij een korting van 15% die we in zijn geheel aan u doorberekenen. Weer een extra reden om lid te worden en te blijven natuurlijk.

Sena beheert de licenties van de makers van muziek (producenten, artiesten en studiomusici) Buma beheert de licenties van de bedenkers van muziek (componisten en tekstdichters). Op het moment dat u muziek in uw zaak heeft bent u wettelijk verplicht om een licentie af te sluiten.

Hieronder vindt u een antwoordformulier. Deze kunt u invullen en naar ons toe faxen. Als u zich nu aanmeldt gaat de collectieve korting in per 1 januari 2019. Let op! Vul ze in voor zowel Buma als Sena als u aan beide arrangementen wilt meedoen.

Wegwijzer voor ondernemers voor het regelen van auteursrecht

Door een goede samenwerking tussen de brancheorganisaties in de sector winkelambacht en collectieve beheersorganisaties Buma/Stemra, Sena, Videma en Stichting Reprorecht is meer duidelijkheid geschapen over het waarom, hoe, wanneer en de hoogte van vergoedingen voor gebruik van muziek, tv-beelden of kopieën van teksten. 

In het kader van de maatwerkaanpak Winkelambacht van het ministerie van Economische Zaken is gebleken dat bakkers, schoenherstellers, slagers, bloemisten en kappers vragen hebben over het betalen voor auteursrecht. Vragen die ongetwijfeld ook bij andere ondernemers spelen, die niet de tijd hebben zich hierin te verdiepen.
Vertegenwoordigers van de brancheorganisaties en van de collectieve beheersorganisaties zijn onder auspiciën van het ministerie van EZ met elkaar in gesprek gegaan om het voor ondernemers gemakkelijker te maken. 

Als eerste stap is in samenwerking tussen de brancheorganisaties in de coalitie winkelambacht en VOI©E, de vereniging van collectieve beheersorganisaties, een handige wegwijzer met praktische informatie tot stand gebracht.
De toegankelijke en overzichtelijke infographic “Alles wat u moet weten over het gebruik van muziek, beeld en tekst in uw bedrijf” is vanaf vandaag beschikbaar. Met een klik komt de ondernemer bij nadere informatie, veelgestelde vragen en antwoorden of bij het direct aanvragen van een licentie. 

Het gemak van collectief beheer

Het is voor ondernemers ondoenlijk om persoonlijk met elke maker afspraken te maken over een vergoeding voor zijn of haar werk. Dat regelen de collectieve beheersorganisaties. VOI©E heeft een nieuwe website laten maken om de ondernemers beter te informeren, onder meer met een filmpje van 2 minuten over “het gemak van collectief beheer”.

Waarom moet ik betalen?

Iedere ondernemer die muziek draait, speelt of vastlegt in zijn winkel (dus openbaar maakt) is wettelijk verplicht een vergoeding af te dragen aan de componisten en auteurs. Ook dient er een vergoeding te worden betaald aan de musici en producenten van muziek. Dit geldt voor ieder filiaal waarin hij of zij de muziek afspeelt. Dit kan direct via Buma en Sena of via ons. Buma draagt de heffing af aan auteurs, componisten en tekstdichters die de muziek bedacht hebben. Sena int de bijdrage voor musici en producenten die de muziek maken en op CD vastleggen. Betaalt u nog niet (voor alle filialen) de rechten, dan raden wij u aan dit zo snel mogelijk te doen anders riskeert u een boete. Doet u dit via ons, dan profiteert u van een collectieve korting op zowel Buma als op Sena.

Sinds enkele jaren waren Buma en Sena verplicht om een gezamenlijk administratie systeem op te richten. Via mijnlicentie.nl kon u zich voor beiden aanmelden. Op deze tarieven ontvangt u dus 15% korting mits u zich aanmeldt bij de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.

Hoe krijgt ik mijn factuur?

Als leden zich via ons hebben aangemeld voor Buma en/of Sena, ontvangen ze een factuur van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. Leden die zich rechtstreeks via Buma of Sena hebben aangemeld, ontvangen een factuur van SCAN (Service Centrum Auteurs en Naburige Rechten). Deze factuur zult u vanaf het ingangsjaar van aanmelding dan niet meer ontvangen. Het kan echter voorkomen dat een lid een dubbele factuur ontvangt vanuit ons en vanuit SCAN. Dit kan gebeuren wanneer bijvoorbeeld één of meerdere filialen niet bij ons bekend zijn en dus ook niet vallen onder onze collectieve voorwaarden. Het is dus belangrijk dat u al uw filialen bij ons aanmeldt. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw gegevens worden aangepast en u geen dubbele facturen meer zult ontvangen.

Ledenvoordeel SENA

Het officiële Sena tarief wordt berekend aan de hand van het aantal medewerkers per vestiging. Vanaf 0-5 medewerkers rekent Sena € 74,77 (Voorlopig tarief 2019)* Hoe meer medewerkers, hoe hoger het tarief. Via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging ontvangt u bijna 14,5% korting en betaalt u dus voor het tarief van 0-5 medewerkers ± € 60,19 per vestiging.

Heeft u 6-10 medewerkers, dan rekent de Sena € 149,54 (Voorlopig tarief 2019). Via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging ontvangt u ook daar bijna 14,5% korting op en betaalt u dus voor het tarief van 6-10 medewerkers ± € 120,38 per vestiging.

Heeft u meer medewerkers per vestiging dan gelden er andere tarieven. Raadpleeg hiervoor het secretariaat.

Ledenvoordeel BUMA

Voor 2019 gelden de volgende voorlopige Buma-tarieven*:

Netto vergoeding draagbare radio/tv met ingebouwde boxen.

Ongeacht vierkante meter € 74,25.

Op dit tarief ontvangt u een korting via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging.
En betaalt u dus € 63.11.

Oppervlakte         Netto vergoeding radio met twee apart boxen.

t/m 100 m2          € 148,48.

101 t/m 200 m2   € 222,73.

Op dit tarief ontvangt u ook een korting via de Nederlandse Schoenmakers Vereniging. En betaalt u dus t/m 100m2 € 126,21 en t/m 200 m2 € 189,32.

Is uw bedrijf groter dan 200 m2 dan gelden er andere tarieven. Raadpleeg hiervoor het secretariaat.

* Voorlopige tarieven 2019.
Tarieven afhankelijk van de daadwerkelijke tarief vaststelling van Buma en Sena.

Hier onder treft u de antwoordformulieren aan voor opgave collectieve kortingsregeling SENA en BUMA voor het jaar 2020. Lever ze uiterlijk in voor 15 oktober 2019 Deze antwoordformulieren kunt u faxen naar 0226-421637. Mailen kan natuurlijk ook.

Antwoordformulier Buma en Sena

Hieronder de antwoordformulieren om gebruik te maken van de collectieve regeling van Buma en Sena

Bespaar op verzekeringen - Collectief voordeel voor NSV leden

Vanaf 2014 werkt NSV samen met SuperGarant. Er is gekozen voor SuperGarant omdat SuperGarant de belangen van de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf als geen ander behartigd. De belangrijkste kenmerken hierbij zijn, dat SuperGarant alleen verzekert wat noodzakelijk is en snel schaden afhandelt. Een ondernemer ziet verzekeren doorgaans niet als hobby. Maar een goede verzekering kan wel het verschil zijn tussen faillissement en herstart. Met een juiste verzekering kan uw bedrijf na een grote schade gewoon worden voortgezet.

Wat doet SuperGarant voor de schoenhersteller?
SuperGarant neemt u alle zorg en rompslomp op het gebied van verzekeringen uit handen. Kiest u voor SuperGarant dan heeft u één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen. Voor uw bedrijf, personeel en uzelf. 

Bedrijf
Speciaal voor de schoenstellersbranche hebben wij een SuperGarantpolis ontwikkeld. De SuperGarantpolis is een verzekering die alle veel voorkomende risico’s in één keer afdekt. De verzekering kent geen limieten en alle nieuwe investeringen worden automatisch meeverzekerd. Zo weet u zeker dat u in alle gevallen goed verzekerd bent. Maatstaf voor de premieberekening is de omzet van uw bedrijf. Makkelijker kan het niet. 

Personeel
SuperGarant Verzekeringen is de uitvoerder van het NSV ZorgPortaal. U kunt er terecht voor deskundige informatie en kwalitatief goede oplossingen op het gebied van zorg, arbodienstverlening, de WIA en loondoorbetaling, waarbij steeds rekening wordt gehouden met de specifieke zaken waar u als ondernemer in de branche mee te maken heeft. 

Uzelf, de ondernemer
In samenwerking met de NSV staan we ook voor u, de ondernemer, graag klaar. Of het nu gaat om uw privé verzekeringen, (bedrijfs) auto’s, of arbeidsongeschiktheid, een passende oplossing hebben we altijd in eigen huis.

Ook besparen op uw verzekeringen?
Wilt u meer weten over wat u kunt besparen met de collectieve verzekeringen van de NSV? Neem dan contact met ons op voor het maken van een afspraak of vul hieronder de gegevens in en vul het onderstaaande formulier in.

SuperGarant
Postbus 260
2260 AG  Leidschendam
070-3204680
info@supergarant.nl
www.supergarant.nl

Contactformulier Verzekeringen

Vul dit formulier in zodat de verzekeringsdienst contact met u op kan nemen.

Voordelen lidmaatschap MKB-Nederland

Waarom is de Nederlandse Schoenmakers Vereniging lid van MKB-Nederland

Ondernemers die lid zijn van een brancheorganisatie die is aangesloten bij MKB-Nederland, zijn indirect ook lid van MKB-Nederland.

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de Nederlandse Schoenmakers Vereniging de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis. Die kennis gaat over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf. De NSV laat zowel in commissies als in werkgroepen het specifieke belang van de schoenmakers horen. 

Net als de schoenmakers hun krachten bundelen binnen de NSV, bundelt de NSV haar krachten samen met andere branche organisaties, waaronder MKB-Nederland. Op het gebied van detailhandel werken MKB-Nederland en VNO-NCW samen in Detailhandel Nederland.

Namens de Nederlandse Schoenmakers Vereniging heeft Margret Hoekenga - Idema zitting in de Nationale Winkelraad, het platform Ambachten en de commissie beroepsonderwijs (CBON).

Lobby
MKB-Nederland is de grootste ondernemersorganisatie van Nederland. Zij vertegenwoordigen 130 brancheorganisaties en 200 lokale verenigingen, samen goed voor meer dan 150.000 ondernemingen. Dankzij deze grote achterban heeft de lobby van MKB-Nederland veel invloed, zowel lokaal, regionaal, landelijk als in Brussel. Uw branche bepaalt via haar lidmaatschap mede de inzet van MKB-Nederland. Samen werken we aan het versterken van het ondernemersklimaat.

Lees verder >>>>

 

Onze eigen verzekeringsdienst

Speciale aanbiedingen voor NSV leden?

Alle speciale aanbiedingen en huisstijl zijn rechtstreeks te bestellen in de webwinkel.

Bekijk het nu >>>>

Help 123 - Slimme, eenvoudig en voordelige BHV tool

Branchecode Online

Reclamecampagne

Heeft u ook al gekeken bij onze nieuwe reclamecampagne?

Klik op de afbeelding om deze te bekijken.

 

Buma stemra

Sena

Auteursrechten infographic