Veel gestelde vragen voor Opleiding

Vragen:
Hoe word ik schoenmaker?

Om schoenmaker te worden ga je één dag per week naar de opleiding schoenhersteller in Utrecht (meestal maandag). De overige dagen (dinsdag t/m zaterdag) ben je werkzaam in een leerbedrijf in de praktijk. Er wordt een leerwerkovereenkomst gesloten tussen het leerbedrijf, de leerling en de school. De leerling ontvangt salaris in de vorm van het minimumloon. Eventueel kan er ook parttime gewerkt worden maar dit wordt niet echt aangeraden omdat een belangrijk deel van de beroepsvorming in de praktijk plaats vindt. Minder werken betekent dus ook minder werkervaring.
De opleiding duurt 2 jaar en start in augustus.

Voor meer informatie vul het contactformulier in of kijk op de site van het opleidingsinstituut Dutch Shoe Academy.


Kan ik subsidie krijgen voor het aannemen van een leerling?

Tegemoetkoming voor het opleiden van leerlingen.
Eén van de meest gestelde vragen op het secretariaat is of er ook een subsidie bestaat voor het opleiden van een leerling. 

Op 1 januari 2014 trad de Subsidieregeling praktijkleren in werking. De nieuwe regeling geldt als vervanging voor de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. De afschaffing van de WVA maakt onderdeel uit van het Regeerakkoord en is opgenomen in het Belastingplan 2014.

Voor wie?
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen. Onder werkgever wordt verstaan: het bedrijf of de organisatie dat het praktijkdeel van de opleiding voor de deelnemer verzorgt.

Op de pagina 'Kom ik in aanmerking' van de rijksdienst voor ondernemend Nederland leest u meer over de voorwaarden.

Hoe wordt het subsidiebedrag berekend?
Het subsidiebedrag voor een werkgever of opleidingsbedrijf per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Het voordeel van deze regeling is dat werkgevers met slecht één leerling zonder of met weinig verrekenbare loobelasting nu ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Het nadeel is dat vooraf niet bekend is op welk bedrag men kan rekenen i.v.m. het beschikbare budget.

Hoe vraag ik deze subsidie aan voor schoenherstellersbedrijven?
Uw aanvraag moet u uiterlijk 17 september 2018 17.00 uur indienen. U stuurt uw aanvraag in na afloop van het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Bij de aanvraag hoeven geen documenten meegezonden te worden. Bij controle kunnen de onderliggende stukken worden opgevraagd. Uitgangspunt bij de regeling is dat de administratieve lasten bij een aanvraag zo beperkt mogelijk zijn.

Digitaal indienen
Via het eLoket kunt u de aanvraag voor de subsidieregeling digitaal indienen. Voor deze aanvraag is een eHerkenningmiddel met betrouwbaarheidsniveau 1 nodig. eHerkenning is een digitale toegangsleutel van de overheid. Hiermee zien wij wie u bent en dat u bevoegd bent om namens uw bedrijf zaken te doen.

Aanvraagperiode en beschikbaarheid aanvraagformulier

Alle erkende leerbedrijven
Voor alle erkende leerbedrijven is het aanvraagformulier op 2 juni 2018 om 9.00 uur beschikbaar. Het tijdvak van digitale indiening in 2018 is: 2 juni 2018 9.00 uur tot en met 17 september 2018 voor 17.00 uur.

Uitvoering en controle
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit en heeft als doel om de aanvraag zo eenvoudig mogelijk te maken voor de werkgever. De aanvraag kan digitaal worden ingevuld en u heeft geen andere gegevens nodig voor de aanvraag dan nu al in uw bezit zijn zoals de praktijkleerovereenkomst. In de controle- en handhavingsfunctie zullen zij controleren of een werkgever aan alle eisen voldoet.

Voor meer informatie:

http://www.ondernemersplein.nl/subsidie/praktijkleren/

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

https://mijn.rvo.nl/praktijkleren


Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

In principe kan elke volledig schoenherstellersbedrijf leerbedrijf worden.Voor meer informatie en de meestgestelde vragen verwijzen wij u naar de website van de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) sinds 1 augustus 2015 hebben zij de wettelijke taken zoals de erkenning van leerbedrijven overgenomen van het Kenniscentrum SVGB. Klik hier om daar direct naar toe te gaan.
Terug